Údržba komunikací

Základní nabídka našich služeb

  • strojní čištění komunikací, chodníků, kropení (respektive mytí vozovek)
  • instalace a údržba dopravního značení
  • oprava: výtluků, prokopávek, chodníků, parkovišť, kanalizačních šachet, vpustí apod.
  • rekonstrukce a údržba kanalizace
  • frézování vozovek
  • pokládání nového asfaltového koberce finišery včetně případných oprav kanálových vpustí
  • kompletní rekonstrukce komunikace (nebo výstavba nové), tj. odstraňení starého podkladu, položení nového profilu, včetně vibračního válcování, dopravního značení a geometrického zaměření
  • likvidace stavební suti
  • nákladní autodoprava
  • zimní údržba komunikací

Na každou větší nebo složitější poptávku po našich službách přijedeme na místo bezplatně konzultovat případně poradit, jak nejlépe a nejekonomičtěji zadání realizovat, případně Vám předložíme nabídkový rozpočet dané zakázky. Pokud nemáte k dispozici technické podklady (projekt), můžeme Vám zajistit přípravu a realizaci vaši zakázky od vypracování projektu až po konečnou realizaci dané akce.

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

vedoucí provozu: Filip Schneider 595 223 257, 737 286 937 fschneider@technickesluzby.cz
mistr stavební výroby: Tomáš Mikulík 595 223 250, 603 194 232 info@technickesluzby.cz
dispečer: 595 223 218 info@technickesluzby.cz

Ukázka našich prací