O společnosti

Vítejte na stránkách Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava. Jsme rádi, že se o nás tímto způsobem zajímáte.

Akciová společnost Technické služby, a. s., Slezská Ostrava byla založena 1.1.1994 Statutárním městem Ostrava jako nástupce bývalé příspěvkové organizace městského obvodu Slezská Ostrava.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je údržba majetku města, zejména městského obvodu Slezská Ostrava, především: údržba a čištění komunikací, dopravního značení, zimní údržba, údržba kanalizací, veřejné zeleně, likvidace odpadu apod.

Kromě toho firma nabízí své služby i pro občany a podnikatelské subjekty.

Máme k dispozici tým zkušených a odborně zdatných pracovníků s moderním technickým vybavením.

Firma je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

V posledních letech se specializujeme především na údržbu i celkové rekonstrukce vozovek, chodníků, parkovišť, zpevněných ploch apod.

Pro tyto účely disponujeme kompletním technickým vybavením; od strojů pro zemní práce (rypadla, nákladní automobily) přes silniční frézy ( 60 cm, 1 m ) až po finišery (malý do 3,5 m, velký do 5 m) a vibrační válce.

Můžeme Vám nabídnout jak základní opravu povrchu vozovky (tj. odfrézování povrchu a položení nového koberce) tak i kompletní rekonstrukci včetně odstranění starého podloží a položení nové konstrukce vozovky včetně kanalizace podle projektové dokumentace.

Pokud projekt nemáte, můžeme vám zajistit jeho vypracování projektanty oboru dopravního inženýrství, se kterými úzce spolupracujeme.